NieuwsOpen SpaceManagementAdviesCursussen (deze pagina)ContactEnglish


Geen groepsgewijze trainingen Open Space Technology meer

Tot en met najaar 2003 organiseerde ik groepsgewijze basistrainingen Open Space Technology. Een groep van 6-12 mensen leerde in een driedaagse training de ins en outs van het toepassen van Open Space. Het bleek lastig om de groepen vol te krijgen, waarbij ook de timing een rol speelde. Sommige deelnemers wilden meteen aan de slag en anderen waren nog lang niet zover. Daarom ben ik gestopt met groepsgewijze trainingen. Een individueel traject kost net zoveel en is helemaal afgestemd op jouw behoefte en jouw timing.

Individuele trainingen Open Space Technology
Voor dezelfde prijs als een driedaagse groepsgewijze training krijg je in de vorm van 4 tot 6 coachingsgesprekken een begeleiding op maat bij het voor de eerste keer organiseren van je eigen Open Space conferentie. We bespreken alles wat erbij komt kijken, zoals:

  • geschiktheid van Open Space Technology (OST) en de impact van een OST-conferentie op een organisatie,
  • het voortraject en de intake,
  • je eigen motivatie en verwachtingen,
  • de verwachtingen van de klant,
  • je eigen betrokkenheid bij de inhoud van de conferentie,
  • de praktische en logistieke aspecten van een Open Space conferentie,
  • je persoonlijke voorbereiding en jouw houding als begeleider tijdens de conferentie,
  • de fasen van de conferentie en specifieke aspecten van de begeleiding tijdens die fasen,
  • bijzondere situaties en mogelijke interventies tijdens de conferentie,
  • de nazorg.
In het ideale geval heb je ook daadwerkelijk een Open Space conferentie die je gaat organiseren en ben je daarmee nog in een vroeg stadium. Maar ook in andere gevallen kun je contact opnemen voor ondersteuning en/of persoonlijke training. Zie daarvoor de contactpagina.

Overige trainingen Open Space Technology
Meer informatie over Open Space trainingen vind je op www.openspaceworld.org. De bedenker, of zoals hij zelf het liefste zegt, ontdekker van Open Space, Harrison Owen, geeft zelf geen trainingen Open Space Technology meer. Hij heeft wel een website waar je meer kunt lezen over wat hij nu doet: klik hier voor de website van Harrison Owen.